Lâu nay việc tuyển chọn của các nhà làm công tác tổ chức đang có vấn đề, vì vậy lần này, với phương châm "cải cách" chính cơ quan này đưa ra quan điểm vì đại học tại chức nên công chức yếu.

Thử hỏi khi nhận công chức chính quy hay tại chức ngành nội vụ Đà Nẵng có tổ chức thi tuyển "bó đũa chọn cột cờ" hay chỉ chọn theo quan điểm xin - cho và "ưu tiên" con em trong ngành? Nếu không cải cách kiểu này thì bây giờ toàn chỉ nhận chính quy "con em" chưa hẳn đã có công chức giỏi.

Vậy theo tôi tìm công chức giỏi không phải do chính quy hay tại chức. Gần đây ngành giáo dục đưa ra quan điểm thu hẹp hệ đào tạo tại chức, tôi cho như vậy là không phải đạo, bởi vì hiện nay nhiều doanh nghiệp chọn được nhiều CNLĐ có tâm có đức nhưng họ còn thiếu kiến thức, chắc chắn những doanh nghiệp này sẽ đầu tư để họ theo học tại chức, vậy đóng cửa tại chức họ có thiệt thòi?

Thảo Hạnh