Có những người đang đảm nhiệm những chức vụ quan trọng trong cơ quan, doanh nghiệp, hoặc những người đang làm việc tốt trong các cơ quan, doanh nghiệp được cử đi học để hoàn thiện văn bằng, chứng chỉ về để cống hiến cho cơ quan, doanh nghiệp mình. Nhất là ở những xã miền núi đội ngũ lãnh đạo là những người lâu năm, có kinh nghiệm, làm việc có uy tín, được nhân dân tín nhiệm bầu, nhưng chưa hoàn thiện về văng bằng, chứng chỉ họ rất cần hệ đào tạo tại chức để hoàn thiện văn bằng, chứng chỉ để tiếp tục cống hiến cho nhân dân nơi mình đang công tác.

Vì vậy hệ tại chức vẫn đang và rất cần đối với nhiều người đang muốn hoàn thiện văn bằng, chứng chỉ.

Đinh Duy Kiên