Chất vấn các bộ trưởng, trưởng ngành tại nghị trường là hoạt động được cử tri trông đợi, vì đây là biểu hiện công khai hoá, minh bạch hoá các thông tin liên quan đến sự tồn vong của đất nước, đến miếng cơm, manh áo hằng ngày của người dân.

Tình trạng bê bối, bất cập diễn ra ở rất nhiều ngành, lĩnh vực nhưng danh sách các bộ trưởng được chất vấn mới chỉ tập trung ở một số vị.

Quốc hội làm việc cả tháng, tại sao không thể dành thêm thời gian cho hoạt động chất vấn tại nghị trường? Tại sao không mở rộng thêm danh sách người được chất vấn?

Đương nhiên, người được chất vấn có thể trả lời bằng văn bản. Tuy nhiên, hình thức này tác dụng hạn hẹp, không đáp ứng được yêu cầu của cử tri, không có hiệu ứng xã hội như hình thức chất vấn tại nghị trường.

Theo tôi, tại kỳ họp Quốc hội thứ tư, ngoài danh sách chất vấn dự kiến, nên có thêm các bộ trưởng: Bộ GTVT, Bộ Công Thương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.