Thực trạng này gây nguy hiểm cho người đi đường. Đề nghị cơ quan chức năng sớm giải quyết.