Nếu không tăng giờ dạy, học thêm thì học sinh không kịp hiểu, không kịp nắm vững kiến thức để giải quyết bài tập và thi cử. Phải xem lại sách giáo khoa và cách thì cử: giảm tải dung lượng kiến thức, thay vì nhồi nhét kiến thức, hãy coi trọng dạy phương pháp tư duy. Một bài tập dễ, nhưng có thời gian dạy kỹ, giúp học sinh rút ra cách thức giải quyết bài tập, qua đó học cách tư duy logic còn cần hơn nhồi 5 bài tập với những dung lượng kiến thức mới, khiến học sinh chỉ mong hiểu được đã khó, đâu còn thời gian suy ngẫm và học cách suy nghĩ giải quyết vấn đề.

Thứ hai, thi cử không cần khó, chỉ cần kiến thức dễ, nhưng coi trọng cách giải quyết, cách trình bày, qua đó yêu cầu cao về tư duy logic và kỹ năng làm bài, những điều sau này có ý nghĩa đối với con người, chứ không phải những tri thức cụ thể. Với cách dạy và học chạy theo chương trình và sách giáo khoa hiện nay, không thể hi vọng học sinh có điều kiện phát triển toàn diện văn thể mỹ.

Minh Ngọc