Môn vẽ và thủ công sẽ giúp các em gắn liền với văn hóa dân tộc hơn. Nên giới thiệu và dạy cho trẻ em vẽ các hoa văn của dân tộc, làm thủ công liên quan đến ngày lễ cổ truyền theo kiểu ngày nào thức nấy, rồi kể chuyện cổ tích, xem tranh dân gian. Sách giáo khoa cũng không giới thiệu văn hóa dân tộc, đó là điều đáng buồn. Nhiều bảo tàng ở thành phố lớn ở Việt Nam chứa những bộ sưu tập tuyệt vời, giá rẻ đến xót xa, nhưng nhà trường chưa chú trọng đến việc dẫn các cháu đi thăm bảo tàng, đó là điều quá uổng phí.

Chúng ta luôn muốn con cháu tự hào về dân tộc mình, mà lại không chịu chỉ cho chúng biết chúng cần tự hào về cái gì. Chỉ có văn hóa mới là cái đáng kể nhất của một dân tộc. Nâng cao trình độ văn hóa đại chúng là điều rất cần hiện nay. Mong Bộ giáo dục hãy lắng nghe lời của chúng tôi, những phụ huynh có con nhỏ luôn muốn con mình là người Việt Nam thực sự chứ không phải là ngoại quốc đang sống trên đất nứơc mình.

Nguyễn Văn Nguyễn (Q.3, TP. HCM)