Theo tôi cải cách giáo dục trước hết là cải cách công tác tổ chức cán bộ, nhất thiết đại học chính quy là tiêu chuẩn hàng đầu để chọn cán bộ quản lý giáo dục.

Cần khẩn trương thay thế những hiệu trưởng, hiệu phó tiểu học và THCS không có bằng chính quy mà lâu nay vẫn “sống lâu thành lão làng” . Cán bộ hiệu trưởng hiệu phó như vậy thì làm sao để có phương pháp giáo dục học sinh và thuyết phục giáo viên dưới cấp được đào tạo bài bản. Có vậy mới nói công tác giáo dục đổi mới.

Các bậc phụ huynh đang trông chờ nhà nước có khâu đột phá để công tác giáo dục xứng đáng là Quốc sách đào tạo nhân tài.

Thảo Hạnh