Bên cạnh đó không ai là không biết hiện nay đào tạo liên thông, tại chức chỉ là cái mác mà thôi. Học liên thông thì cái gì cũng tiền, tiền, tiền, và tiền: Tiền thuê người học hộ, tiền thi cử...

Tại sao họ lại như vậy? Thứ nhất vì 1 bộ phận giảng viên tha hóa biến chất nhưng đó chưa phải là tất cả vì nhưng người đi học không có kiến thức nên phải mua kiến thức mà thôi. Đi học nhưng thực ra có biết gì đâu, thế mà vẫn có bằng bình thường. Điều này chắc chắn ai cũng biết.

Siết chặt như thế mới có công bằng cho những người học đại học ra!