- Quyết định số 274/2006/QĐ-TTg ngày 30.11.2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập HSU đã ghi rõ: “Trường Đại học Hoa Sen hoạt động theo quy chế tổ chức của trường đại học tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 14/2005/QĐ-TTg ngày 17.1.2005 của Thủ tướng Chính phủ”. Đây là cơ sở pháp lý đầu tiên để xác định HSU chỉ là đại học tư thục, không phải là ĐHTTHĐKVLN vì quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục ban hành kèm theo Quyết định 14/2005/QĐ-TTg nêu trên không có khái niệm và quy định về loại hình trường ĐHTTHĐKVLN. Các văn bản pháp lý quy định về tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục khi đó cũng không có khái niệm về ĐHTTHĐKVLN. Đến khi có điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định 70/2014/QĐ-TTg ngày 10.12.2014 của Thủ tướng Chính phủ mới có quy định về ĐHTTHĐKVLN. Theo đó, một đại học tư thục muốn chuyển sang trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận phải thực hiện các thủ tục theo quy định tại mục 4, chương II của Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014QĐ-TTg nêu trên. Và chỉ sau khi có quyết định công nhận của Thủ tướng Chính phủ thì mới trở thành ĐHTTHĐKVLN. Đến nay, các văn bản của Sở GDĐT, UBND TPHCM, Bộ GDĐT và văn bản của Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đều khẳng định HSU là đại học tư thục, chứ không phải là ĐHTTHĐKVLN. Việc ai đó trong ban lãnh đạo HSU cho rằng đây là ĐHTTHĐKVLN thì đó chỉ là “tự phong” chứ không đủ cơ sở pháp lý.

 Có nhiều ý kiến cho rằng ĐHCĐBT HSU tổ chức ngày 2.8.2014 là sai về trình tự. Cụ thể, trong khi ban kiểm soát (BKS) đang xem xét về việc tổ chức ĐHCĐBT, thì một thành viên HĐQT lại đứng ra triệu tập ĐHCĐBT, như vậy là trái quy định của pháp luật cũng như quy chế tổ chức và hoạt động của HSU. Tôi cũng có đọc những tài liệu về vụ việc này và nhận thấy việc tổ chức ĐHCĐBT là không có dấu hiệu trái luật. Khi nghiên cứu các tài liệu về vụ việc, ông thấy thế nào?

- Theo quy định của quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục, trong trường hợp Chủ tịch HĐQT không triệu tập đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thì các cổ đông có thể chọn một thành viên HĐQT hoặc BKS triệu tập ĐHCĐ và cuộc họp đó là hợp lệ. Trong vụ việc này, trưởng BKS HSU khi đó đã có thông báo gửi đến một số thành viên HĐQT HSU, trong đó nêu rõ: “Tôi không thể thực hiện tổ chức được triệu tập ĐHCĐBT vì thiếu thời gian, nguồn lực (nhân sự, tài chính), thiếu nghiệp vụ chuyên môn trong công tác tổ chức”. Như vậy, BKS đã từ chối tổ chức ĐHCĐBT, thì một thành viên HĐQT đứng ra tổ chức ĐHCĐBT là hoàn toàn hợp pháp.

 Nhưng tại sao mãi hơn 2 năm sau UBND TPHCM mới ra quyết định công nhận HĐQT và Chủ tịch HĐQT được bầu tại ĐHCĐ bất thường này? Như vậy, UBND TPHCM đã làm đúng chức năng của mình chưa, thưa ông?

- UBND TPHCM luôn ủng hộ các cơ sở giáo dục hoạt động không vì lợi nhuận, nhưng cũng phải tuân thủ các quy định của pháp luật. Điểm c, khoản 5, Điều 6, Nghị định 115/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24.12.2010 quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục của UBND cấp tỉnh như sau: “… Quyết định công nhận, không công nhận HĐQT, chủ tịch HĐQT, hiệu trưởng trường đại học tư thục trên địa bàn theo tiêu chuẩn được quy định tại quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục do Thủ tướng Chính phủ ban hành”. Tuy nhiên, do còn có ý kiến khác nhau về tỉ lệ cổ phần tham gia biểu quyết tại ĐHCĐBT khi đó, nên UBND TPHCM đã thận trọng chưa công nhận HĐQT và Chủ tịch HĐQT được bầu tại đại hội này. Phải hơn hai năm sau, sau khi đã tham khảo ý kiến nhiều cơ quan tham mưu như Sở Tư pháp, Sở GĐĐT và ý kiến của Bộ GDĐT, trải qua nhiều lần lãnh đạo TPHCM gặp gỡ, lắng nghe ý kiến của các bên, và đặc biệt là sau khi có bản án phúc thẩm của TAND cấp cao có liên quan đến việc xác định tỉ lệ cổ phần của các bên thì UBND TPHCM mới ra QĐ 5891. Như vậy, UBND TPHCM đã thực hiện đúng nhiệm vụ, chức năng của mình theo pháp luật trên cơ sở xem xét kỹ lưỡng, thận trọng, toàn diện vấn đề.

                                                                                                        NAM DƯƠNG thực hiện

Luật sư Nguyễn Văn Hậu - Phó Chủ tịch Hội Luật gia TPHCM:

- QĐ 5891 là một quyết định hành chính, do đó nó có thể bị khiếu nại hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật. Việc phán xét quyết định này có trái luật hay không là quyền của TAND có thẩm quyền, chứ không phụ thuộc vào nhận xét chủ quan của cá nhân hay một nhóm người nào đó. Do đó, trong lúc tòa án đang xem xét, chưa có phán quyết chung thẩm đây là quyết định trái luật (nếu có) thì nó vẫn có giá trị và mang tính bắt buộc thi hành đối với các đối tượng trong quyết định. Nếu thượng tôn pháp luật, thì Ban lãnh đạo HSU phải thực hiện quyết định này trước, sau đó sẽ khởi kiện quyết định trên. Trong trường hợp có thiệt hại do quyết định trên gây ra, thì những người bị thiệt hại có quyền yêu cầu bồi thường.