Tôi thấy quy định bằng cấp của Việt Nam “Bằng cấp có giá trị như nhau, không biệt loại hình đào tạo, các trường đào tạo không có đẳng cấp”, “Không phân biệt chính quy, tại chức, liên thông”, Thi không đủ điểm vào học Trung tâm giáo dục thường xuyên, bán công, bổ túc văn hóa cũng giống như học trường chuyên trường điểm. Ra trường làm công chức, viên chức có làm việc cũng giống như không làm việc, người thông minh cũng giống người ngu dốt. Tại sao lại điều hành vĩ mô như vậy? Chẳng khác gì cho bột ngọt vào nồi canh để đánh lừa vị giác.

Tại sao lại khuyến khích tất cả mọi người làm thầy, trong khi họ không có năng lực làm thầy. Tôi thấy đây là bước đầu Bộ GD đổi mới quản lý giáo dục Đại học, cũng là giải pháp hay để hướng nghiệp cho sinh viên, làm cho bộ máy công quyền tuyển chọn đúng nhân tài để phục vụ cho đất nước.

Không nên quá lỏng lẻo trong đào tạo Đại học để kinh doanh giáo dục, nên hướng nghiệp cho sinh viên để sinh viên ra trường có ngay công ăn việc làm phù hợp với năng lực sở trường, đừng để sinh viên mắc bệnh ảo tưởng, cứ nghĩ mình là tài giỏi không được nhà nước trọng dụng.