Bài viết đã chỉ ra những điểm bất hợp lý trong việc thi công công trình, đã xâm phạm di tích của các cơ quan quản lý, làm thay đổi hiện trạng, không giữ được nét hoang sơ vốn có của nó. Do đó, việc thi công các công trình xung quanh Thành cổ Sơn Tây cần thiết phải được kiểm tra và tạm đình chỉ để làm rõ một số vấn đề có liên quan, sau đó mới quyết định có tiếp tục thi công hay không.

Thứ nhất, việc tiến hành thi công công trình xung quanh thành cổ liệu có phù hợp hay không? Việc thi công đó có tác động như thế nào đối với hiện trạng của di tích? Quá trình lập dự án đã tham khảo ý kiến của các nhà khoa học, nhà sử học, nhà văn hóa học…trước khi thực hiện hay chưa? Và có hay không tình trạng vẽ vời dự án để trục lợi, cần phải được làm rõ để trả lời cho dư luận được biết.        

Thứ hai, di tích Thành cổ Sơn Tây là di sản không chỉ là của nhân dân địa phương mà còn là di sản của quốc gia. Việc trùng tu, sửa chữa là việc làm cần thiết để bảo vệ di tích nhưng khi lập phương án và triển khai trùng tu, sửa chữa cơ quan thực hiện đã lấy ý kiến của nhân dân địa phương hay chưa? Đồng thời, một số hạng mục như đường xung quanh thành cổ chưa hỏng nhưng vẫn cậy lên để đổ bêtông liệu có hợp lý hay không? Khi con đường bê tông xung quanh thành cổ hình thành thì các phương tiện tham gia giao thông như xe máy, xe ô tô… sẽ đi lại, đứng, đậu, đổ xung quanh di tích liệu có xâm phạm và ảnh hưởng đến di tích hay không?

Thứ ba, cần phải làm rõ việc trùng tu di tích này được sự cho phép của Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch hay chưa? Ai giám sát thi công công trình này? Nếu việc thi công công trình nhưng không có sự tham gia giám sát của những người chuyên môn có liên đến di tích thì liệu có hợp lý hay không?          

Tóm lại, việc thi công trùng tu, sửa chữa di tích Thành cổ Sơn Tây theo phản ánh thì có rất nhiều vấn đề cần phải được làm rõ. Nếu không, hiện trạng di tích sẽ không còn nguyên vẹn và mất dần giá trị. Vì vậy, các cơ quan có thẩm quyền cần phải vào cuộc để kiểm tra, làm rõ tính pháp lý và tính hợp lý của việc trùng tu, sửa chữa di tích Thành cổ Sơn Tây nhằm kịp thời bảo vệ di tích lịch sử cấp quốc gia này.