Công văn có nội dung khẳng định: Bằng công văn này, chúng tôi cam kết toàn bộ kết quả bình chọn trong chương trình BHYT là hoàn toàn minh bạch, công bằng, chính xác và đúng thể lệ của BHYT. Chương trình BHYT không phải là cuộc thi, mà thực chất là một cuộc thăm dò ý kiến khán giả với các bài hát thông qua 3 hình thức bình chọn. Với mục đích đo số lượng khán giả thực sự yêu thích bài hát, nên Ban tổ chức (BTC) luôn kiểm soát chặt chẽ các bình chọn. Bên cạnh việc công khai toàn bộ thông số bình chọn cho các bài hát trên website www.baihatyeuthich.vn, các kết quả này còn được kiểm soát độc lập bởi Cty kiểm toán quốc tế Deloitte. BTC cho biết, họ đang cân nhắc, hoặc bỏ hình thức nhắn tin bình chọn hoặc hạn chế sự ảnh hưởng của hình thức này bằng cách giảm bớt tỉ lệ phần trăm quyết định trên tổng kết quả, cũng như giảm số lượng từ mức 5 tin nhắn/thuê bao xuống còn 1 tin nhắn/thuê bao bình chọn cho mỗi bài hát trong 1 ngày.