Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả những đóng góp của các tổ chức, cá nhân

Danh sách các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ

Nếu bạn đã ủng hộ nhưng chưa thấy tên mình trong danh sách xin vui lòng kiểm tra lại sau do có khoảng trễ trong việc cập nhật các giao dịch "Ủng hộ trực tuyến"

STT Tổ chức / Cá nhân Số tiền Mã hoàn cảnh
51 NGUYEN MY LINH 500,000 VND LD1721: Nghẹn lòng con bị bỏng toàn thân, gia đình không có tiền chạy chữa
52 NGUYEN MY LINH 500,000 VND LD1701
53 Trinh Bao Dan 500,000 VND LD16125
54 NGUYEN MY LINH 500,000 VND LD16110
55 Trinh Bao Dan 500,000 VND LD16115
56 Trinh Bao Dan 500,000 VND LD1695
57 Trinh Bao Dan 500,000 VND LD16111
58 PHAM THI THU PHUONG 200,000 VND LD16113
59 NGUYEN MY LINH 500,000 VND LD16102
60 Ông Nguyễn Tuấn Hải 2,000,000 VND LD1603