Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả những đóng góp của các tổ chức, cá nhân

Danh sách các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ

Nếu bạn đã ủng hộ nhưng chưa thấy tên mình trong danh sách xin vui lòng kiểm tra lại sau do có khoảng trễ trong việc cập nhật các giao dịch "Ủng hộ trực tuyến"

STT Tổ chức / Cá nhân Số tiền Mã hoàn cảnh
41 Hoàng Khắc Hiếu 500,000 VND LD1728: Bố gặp nạn thảm, con nguy cơ thất học
42 Hoàng Khắc Hiếu 1,000,000 VND LD1724: 12 năm kết hôn mới có con và nỗi đau của người mẹ
43 Lý Kim Ngươn 200,000 VND LD1728: Bố gặp nạn thảm, con nguy cơ thất học
44 NGUYEN MY LINH 500,000 VND LD1721: Nghẹn lòng con bị bỏng toàn thân, gia đình không có tiền chạy chữa
45 NGUYEN MY LINH 500,000 VND LD1701
46 Trinh Bao Dan 500,000 VND LD16125
47 NGUYEN MY LINH 500,000 VND LD16110
48 Trinh Bao Dan 500,000 VND LD16115
49 Trinh Bao Dan 500,000 VND LD1695
50 Trinh Bao Dan 500,000 VND LD16111