Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả những đóng góp của các tổ chức, cá nhân

Danh sách các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ

Nếu bạn đã ủng hộ nhưng chưa thấy tên mình trong danh sách xin vui lòng kiểm tra lại sau do có khoảng trễ trong việc cập nhật các giao dịch "Ủng hộ trực tuyến"

STT Tổ chức / Cá nhân Số tiền Mã hoàn cảnh
31 h 200,000 VND LD1672
32 htgle 100,000 VND UT41
33 htgle 100,000 VND TNLĐ 05
34 Trinh Bao Dan 500,000 VND LD1771
35 Trinh Bao Dan 500,000 VND LD1769
36 Đại Phúc 200,000 VND LD1773
37 htgle 100,000 VND LD1610
38 Jason Dang 100,000 VND LD1772
39 Hoàng Khắc Hiếu 500,000 VND LD15259
40 Hoàng Khắc Hiếu 500,000 VND LD1763