Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả những đóng góp của các tổ chức, cá nhân

Danh sách các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ

Nếu bạn đã ủng hộ nhưng chưa thấy tên mình trong danh sách xin vui lòng kiểm tra lại sau do có khoảng trễ trong việc cập nhật các giao dịch "Ủng hộ trực tuyến"

STT Tổ chức / Cá nhân Số tiền Mã hoàn cảnh
31 Jason Dang 100,000 VND LD1772
32 Hoàng Khắc Hiếu 500,000 VND LD15259
33 Hoàng Khắc Hiếu 500,000 VND LD1763
34 Đại Phúc 200,000 VND LD1762
35 Hoàng Khắc Hiểu 500,000 VND LD1753
36 Lê Thị Tuyết Phượng 250,000 VND LD1752
37 Lê Thị Thanh Nga 250,000 VND LD1753
38 Lê Thị Tuyết Phượng 250,000 VND LD1725: Ngặt nghèo nỗi đau bệnh tật triền miên
39 Lê Thị Thanh Nga 250,000 VND LD1726: Hơn 1 thập kỷ với nỗi đau bệnh tật của… bé Trinh
40 Đại Phúc 200,000 VND LD1727: Thương cảnh mẹ già nuôi 2 con bệnh tật