Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả những đóng góp của các tổ chức, cá nhân

Danh sách các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ

Nếu bạn đã ủng hộ nhưng chưa thấy tên mình trong danh sách xin vui lòng kiểm tra lại sau do có khoảng trễ trong việc cập nhật các giao dịch "Ủng hộ trực tuyến"

STT Tổ chức / Cá nhân Số tiền Mã hoàn cảnh
21 Trinh Bao Dan 500,000 VND LD1748
22 Trinh Bao Dan 500,000 VND LD1755
23 Trinh Bao Dan 500,000 VND LD1783
24 Đại Phúc 200,000 VND LD1794
25 Vô danh 200,000 VND LD1794
26 Vô danh 200,000 VND LD1795
27 Letuph 200,000 VND LD1795
28 Đại Phúc 500,000 VND LD1791
29 Đại Phúc 200,000 VND LD1783
30 Letuph 200,000 VND LD1783