Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả những đóng góp của các tổ chức, cá nhân

Danh sách các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ

Nếu bạn đã ủng hộ nhưng chưa thấy tên mình trong danh sách xin vui lòng kiểm tra lại sau do có khoảng trễ trong việc cập nhật các giao dịch "Ủng hộ trực tuyến"

STT Tổ chức / Cá nhân Số tiền Mã hoàn cảnh
21 Đại Phúc 500,000 VND LD1791
22 Đại Phúc 200,000 VND LD1783
23 Letuph 200,000 VND LD1783
24 h 200,000 VND LD1672
25 htgle 100,000 VND UT41
26 htgle 100,000 VND TNLĐ 05
27 Trinh Bao Dan 500,000 VND LD1771
28 Trinh Bao Dan 500,000 VND LD1769
29 Đại Phúc 200,000 VND LD1773
30 htgle 100,000 VND LD1610