Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả những đóng góp của các tổ chức, cá nhân

Danh sách các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ

Nếu bạn đã ủng hộ nhưng chưa thấy tên mình trong danh sách xin vui lòng kiểm tra lại sau do có khoảng trễ trong việc cập nhật các giao dịch "Ủng hộ trực tuyến"

STT Tổ chức / Cá nhân Số tiền Mã hoàn cảnh
11 Hoàng Khắc Hiếu 500,000 VND LD17111
12 Đại Phúc 200,000 VND LD17111
13 Hoàng Khắc Hiếu 500,000 VND LD17112
14 Trinh Bao Dan 500,000 VND LD1748
15 Trinh Bao Dan 500,000 VND LD1755
16 Trinh Bao Dan 500,000 VND LD1783
17 Đại Phúc 200,000 VND LD1794
18 Vô danh 200,000 VND LD1794
19 Vô danh 200,000 VND LD1795
20 Letuph 200,000 VND LD1795