Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả những đóng góp của các tổ chức, cá nhân

Danh sách các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ

Nếu bạn đã ủng hộ nhưng chưa thấy tên mình trong danh sách xin vui lòng kiểm tra lại sau do có khoảng trễ trong việc cập nhật các giao dịch "Ủng hộ trực tuyến"

STT Tổ chức / Cá nhân Số tiền Mã hoàn cảnh
1 Hoàng Khắc Hiếu 1,000,000 VND LD1724: 12 năm kết hôn mới có con và nỗi đau của người mẹ
2 Lý Kim Ngươn 200,000 VND LD1728: Bố gặp nạn thảm, con nguy cơ thất học
3 NGUYEN MY LINH 500,000 VND LD1721: Nghẹn lòng con bị bỏng toàn thân, gia đình không có tiền chạy chữa
4 NGUYEN MY LINH 500,000 VND LD1701
5 Trinh Bao Dan 500,000 VND LD16125
6 NGUYEN MY LINH 500,000 VND LD16110
7 Trinh Bao Dan 500,000 VND LD16115
8 Trinh Bao Dan 500,000 VND LD1695
9 Trinh Bao Dan 500,000 VND LD16111
10 PHAM THI THU PHUONG 200,000 VND LD16113