Lỗi 404


Không tìm thấy trang

Có thể bạn muốn tìm..

Khẳng định người phụ nữ dầu khí hiện đại

Khẳng định người phụ nữ dầu khí hiện đại

Hiện số lượng nữ CNVC - LĐ của ngành dầu khí (DK) chỉ gần 9.500 người trong tổng số 42.042 người toàn ngành. Tuy chiếm tỉ lệ thấp, nhưng chị em có mặt ở hầu hết mọi lĩnh vực, kể cả nơi nhiều áp lực cao như thăm dò, khai thác DK, xây lắp, phục vụ trên giàn khoan...
1